Varför kooperativ?

  • Gemenskap
  • Familjärt – kontakt med andra familjer
  • Mindre barngrupp – fler pedagoger
  • Kontinuitet
  • Vill vara med och påverka
  • Syskongrupp – blandade åldrar
  • Korta beslutsvägar
  • Delaktighet – engagemang – vilja
  • Alla hjälps åt
  • Inget vinstintresse