Personal

Jennie
Förskolechef/rektor
Leg. Förskollärare
Anneli
”Blomman”
Leg. Förskollärare
Annelie
Barnskötare
Skyddsombud
Camilla
Utbildad kock
Lena

Fotograf: Maria på PG