Personal

 

 

Anneli
”Blomman”
Leg. Förskollärare

Annelie
Barnskötare
Skyddsombud
 
 
Camilla
Utbildad kock
arbetar som barnskötare
Lena
arbetar som barnskötare
 


Jeanette

Rektor
Leg. Förskollärare

Fotograf: Maria på PG