Busvisslans Värdegrund

”Det beteende vi uppmärksammar kommer att fortsätta.”

Allas lika värde, Respekt och Hänsyn

 • Låta alla ta plats, få komma till tals, känna sig betydelsefulla
 • Kompromissa, vänta på sin tur
 • Nej och STOP – lyssna på vad andra säger
 • Acceptera och respektera varandra, behandla varandra bra
 • Det vi gör påverkar andra
 • Få utvecklas och lära av varandra

Ansvar

  • Stå för sina handlingar och ord
  • Våga stå upp för sig själv
  • Bli självständiga, uppmuntras prova, få känna hur det är att lyckas
  • Planetskötare
  • Rädda om varandra och vår miljö
  • Hjälpa varandra och kunna be om hjälp

Omsorg och Trygghet

  • Säga hej och hejdå
  • Trygghetsperiod
  • Någon som ser och stöttar, någon att känna tillit till
  • Vuxna som finns på plats och ingriper

Delaktighet och Inflytande

  • Få vara med i beslut, rösta, kunna påverka sin vardag
  • Bli tillfrågad, ha möjlighet att påverka, ha valmöjligheter
  • Tillgängligt material
  • Bli sedd, hörd och lyssnad på
  • Demokrati i föreningen, insyn i verksamheten
  • Samarbete och gemenskap
  • Samtal, enkäter, intervjuer, möten, observationer

Vi är bäst på att vara just dem vi är.
Jag, du och vi tillsammans.
Vi är alla lika värdefulla och lika viktiga.
Var och en för sig, och i gemenskap.
Här arbetar vi för att alla ska trivas,
respekteras och få känna hur det är att lyckas.
Färger, leksaker och material är för alla.
Vi hjälps åt att utmana normer,
vara nyfikna och ha öppna sinnen.
Tillsammans bygger vi framtiden
till en bättre plats för alla att leva i!
Trots och tack vare det som skiljer.

Hållbar framtid

 • Planetskötare
 • Från jord till bord
 • Näringsriktig mat
 • Positiv framtidstro
 • Varsam om vår natur och vår miljö
 • Så mycket närproducerad och ekologisk mat som möjligt köps in
 • Näringsriktig mat lagas på plats
 • Salladsbord och frukt varje dag
 • Vegetarisk mat minst 1ggr/månad
 • Odla – skörda – smaka – kompostera: delaktig i hela kedjan
 • Växthus, odlingslådor, komposter
 • Skräp- och hälsoveckor i samarbete med Håll Sverige rent
 • Miljömärkningar: vilka finns?
 • Sortera sopor
 • Panta flaskor
 • Hållbara inköp
 • Minska sopor, använda rester
 • Återanvända/ge bort saker vi inte använder/behöver
 • Använda väskor istället för påsar
 • Cykla/gå/åka tåg hellre än bil
 • Fylla maskiner (disk/tvätt)
 • Bara spola ner papper/avföring i toaletten
 • Giftfria leksaker

Klagomål
I första hand kontaktar du rektor för verksamheten om du har synpunkter eller klagomål. I andra hand kan du kontakta ansvarig för verksamheten, huvudmannen, vilket i vårt fall är styrelsen för föräldrakooperativet. Kontaktuppgifter till styrelsen finns i adresslistan medlemmar erhåller från förskolan.