Pedagogisk idé

En trygg start i livet och en hållbar framtid

Här får vi synas och lära oss att se andra. Hur är vi mot varandra? Hur är vi en bra kompis?

Här hittar barnen ett ledigt knä nästan jämt, vuxna som har tid att lyssna och vara med i leken. Här lyssnar vi in vad som är barnets intresse och behov. Vad behöver just de här barnen som vi har nu? Som grupp, men även ett och ett. Här får vi vara oss själva och får möjlighet att växa som människor, vi får utvecklas och lära oss i vår egen takt, på vårt eget sätt.

Vi arbetar för att skapa en rolig, trygg och utvecklande plats för både stora och små där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Vi går ofta till skogen. Att vistas i naturen förstärker barnens nyfikenhet och förståelse. Hur hänger allt ihop? Vi ser och upptäcker tillsammans.  

Barn är genuint nyfikna och på Busvisslan fördjupar vi oss, uppmuntrar barnens engagemang, vetgirighet och tillsammans söker vi svaren. Vi vill att barnen ska öka sin förståelse för naturens kretslopp och lära sig att ha respekt för naturens rikedom.  

För oss är måltiden ett pedagogiskt verktyg, vi äter i lugna miljöer, indelade i mindre grupper. Vi pratar med barnen om hälsa och arbetar för att ge barnen kunskap om en hållbar livsstil, här är vi alla planetskötare och tar tillsammans hand om vår planet jorden. Med tänket från jord till bord får vi barnen att se hela kedjan.

Maten framställs i hög grad av ekologiska och närproducerade livsmedel. På våren och sommaren odlar vi tillsammans med barnen, både i våra odlingslådor och i vårt växthus. När det är dags, skördar vi tillsammans och äter vår egenodlade potatis och grönsaker. Barnen hjälper oss också med att sköta om vår kompost så att vi får ny jord att odla i, cirkeln är sluten.

På Busvisslan står lek och rörelse också i centrum. För att kunna lära sig och må bra behöver kroppen röra på sig och det gör vi varje dag, både ute och inne. Vi arbetar med miniröris, olika lekar och rörelsesånger. Vi har ofta rekvisita, t.ex. de djur eller saker som vi berättar eller sjunger om.

Leken är en viktig del i barns lärande och har en stor betydelse för deras utveckling. Att leka tillsammans innebär glädje, skratt, samvaro, allvar, närhet och tillit. Leken är ett verktyg för att kunna hantera och bearbeta verkligheten, sina känslor och erfarenheter. Det är en övning inför vuxenlivet, en möjlighet att prova olika roller och sätt att vara. Leken är en självklar del i barnens liv och mycket viktig för dem. Hos oss arbetar vi för att ge barnens lek tid, rum och ro tillsammans med engagerade, deltagande och närvarande vuxna.