En dag hos oss

LEK

08:00     Frukost

LEK

09:15      Samling

Efter samlingen delar vi in oss i mindre grupper. Vi arbetar t.ex. med matematik, estetiska uttrycksprocesser (bild, form, drama, rörelse, sång, musik, dans), språk/kommunikation, naturvetenskap/teknik, lek, värdegrund, hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande. Vi är både ute och inne beroende på aktivitet.

11:15        Lunch

Efter lunch vilar alla barn. De minsta sover ute i vagn, de lite större på madrass inne. Vi har även två läsvilor där de barn som har slutat sova får en lugn stund.

Lek och pysselstund

14:20     Mellanmål

LEK